ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Medycyna ludzi bogatych i biednych – nowoczesne leki przeciwcukrzycowe

Europejska Agencja Leków dopuściła do obrotu na terenie Unii Europejskiej pierwszy lek złożony Ideglira, stosowany 1x dziennie w postaci iniekcji, z długodziałającej insuliny degludec i analogu GLP-1, liraglutydu. Ideglira (Xultophy) – ten nowy lek będzie wskazany u osób dorosłych z cukrzycą typu 2 z niesatysfakcjonującą kontrolą glikemii, mimo stosowania doustnych środków hipoglikemizujących z lub bez insuliny bazalnej. W grupie przyjmującej lek złożony zaobserwowano tendencję do niewielkiego spadku ciężaru ciała i niski odsetek chorych z hipoglikemią. Tresiba ® (insulina degludec) i Victoza ® (liraglutyd) w cukrzycy typu 2 zostały zarejestrowane oddzielnie i badane początkowo w monoterapii. Tresiba została zatwierdzona w Europie w 2013 roku do stosowania raz na dobę u dorosłych z cukrzycą typu 1 i typu 2 cukrzycy w monoterapii lub w połączeniu z doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Victoza dostępna również bez refundacji w Polsce została zatwierdzona w Europie w 2009 roku do leczenia cukrzycy typu 2 u osób dorosłych w połączeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Połączenie insuliny degludec i liraglutydu w jednym wstrzykiwaczu zmniejsza nieuchronny przyrost ciężaru ciała i zagrożenie niedocukrzeniem w odniesieniu do chorych leczonych samą insuliną lub insuliną z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Swoją drogą innowacyjność analogów inkretyn miała być początkowo alternatywą dla insulinoterapii pozbytą negatywnych działań insuliny. Tak się jednak nie stało i tzw. leki przełomowe stały się komplementarne do leków przeciwcukrzycowych stosowanych już od dawna w mechanizmie synergizmu addycyjnego. Do leków inkretynowych musimy dodawać insulinę i/lub doustne leki przeciwcukrzycowe o odmiennych mechanizmach działania, aby zapewnić ich skuteczność w typie 2 choroby cukrzycowej. Novo Nordisk przedstawił 63 abstrakty dotyczące tego problemu na 74th Annual American Diabetes Association sesji naukowej w San Francisco (10 czerwca 2014).
Z kolei zastosowanie inhibitorów kotransportera SGLT2 zwiększa glukozurię, co ma znaczący wpływ na obniżenie poziomu cukru we krwi i możliwość wyrównania cukrzycy. Zastosowanie nowej klasy leków SGLT2 powoduje: lepsze wydalanie glukozy, redukcję stężenia glukozy we krwi bez ryzyka hipoglikemii, poprawę stężenia glukozy we krwi, obniżenie masy ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Obecnie leki te mają zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu 2, przewiduje się wprowadzanie ich do leczenia wspomagającego proces insulinuoterpaii w cukrzycy typu 1. Działaniem niepożądanym stosowania SGLT2 jest zwiększone ryzyko zakażeń dróg moczowych i narządów płciowych. W Polsce zarejestrowano dapagliflozynę (Forxiga) – też nierefundowana. Nie znamy jeszcze odległych skutków, a więc rzeczywistego bezpieczeństwa inkretyn i gliflozyn – badania w tej mierze trwają dopiero 2 lata. Ceny tych nowości w Polsce potwierdzają tezę w tytule:
Victoza roztw. do wstrz.(6 mg/ml) - 2 wstrzykiwacze 3 ml (Liraglutid) pełnopłatny (100%) – 545.29 zł
Forxiga tabl. (10mg); 30szt. (100%) – 274.64 zł.

Polecane nowości na stronie