ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ambulatoryjna wizyta diabetologiczna - model własny

Zygmunt Trojanowski, Leszek Markuszewski, Zofia Markiewicz
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2, Łódź

Wykazaliśmy niską jakość i skuteczność samokontroli oraz decyzji w samoleczeniu dla osiągania celów leczniczych i stabilizacji w chorobie cukrzycowej w warunkach ambulatoryjnych wizyt diabetologicznych (AWD). Z założenia zespół leczniczy powinien wpoić podopiecznym umiejętność radzenia sobie z leczeniem w sposób autonomiczny tak, aby wskaźniki kontroli zawsze pozostawały w dopuszczalnym przedziale (BMI, FBM, RR, G-0 i G-120, TG i CT). Spostrzegamy, że chorzy wolą biernie poddawać się procesowi leczenia, bowiem związek między ich samopoczuciem i dolegliwościami a wynikami badań np. biochemicznych – jest niewielki. Chorzy myślą głównie o doraźnym ustąpieniu dolegliwości i poprawie samopoczucia. Rzadko interesuje ich prognoza co do jakości życia i wystąpienia powikłań. Poza okresami zaostrzeń, choroba jest skąpo objawowa, a chorzy tracą motywację do wytrwania w leczeniu na dobrym poziomie. Paradoksalnie, wielu z nich czuje się lepiej z wyższymi średnimi okołodobowymi cukrami (180-250mg%) nie do zaakceptowania w świetle obowiązujących kryteriów wyrównania metabolicznego.

Czytaj więcej...

Jak się przygotować do wizyty u specjalisty diabetologa?

Nasi pacjenci generalnie słabo przestrzegają zaleceń lekarskich. Pacjent od początku winien być prowadzony w duchu odpowiedzialności za proces leczenia, lekarz tylko doradza. “Można konia doprowadzić do wodopoju ale wodę musi wypić sam”.

Mniej niż 40% systematycznie pobiera leki, albo uważa, że wie lepiej. Przytępienie narządów zmysłu powoduje, że źle odbierają zalecenia, nie pamiętają o nich, albo po prostu nie mają ściągi - książeczki cukrzycowej gdzie drobiazgowo cała ordynacja lekarska w sposób czytelny i zrozumiały powinna być wpisana.

Czytaj więcej...

Pierwsza wizyta u diabetologa

Chory zgłaszający się na pierwszą wizytę do diabetologa powinien przynieść ze sobą:

 1. Dokument tożsamości z nr PESEL i adresem zamieszkania z kodem pocztowym.
 2. Dokument ubezpieczeniowy:
  Emeryci, renciści – legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty;
  Pracownicy
  – podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (okres ważności stempla 30 dni) lub ostatni RMUA;
  Rolnicy
  – aktualne zaświadczenie opłaty KRUS za ostatni kwartał;
  Prowadzący działalność gospodarczą
  – potwierdzenie opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc
 3. Okulary, aparat słuchowy – jeśli posiada
 4. Glukometr i wstrzykiwacze – jeśli posiada
 5. Książeczka opieki diabetologicznej – jeśli posiada
 6. Karty informacyjne i wyniki badań dodatkowych (klisze rtg, ekg, usg, płytki z tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego), wyniki innych posiadanych badań
 7. Dzienniczek samokontroli
 8. Dotychczasowe leczenie – leki lub ich spis wg dawek i rodzajów
 9. Osoby niesprawne (także psychicznie) muszą być z osobą towarzyszącą

Pytanie do specjalisty

Pytanie do specjalisty od I.P. : Czy ma znaczenie jaki sok z aronii pijemy aby wspomóc leczenie cukrzycy? Czy sok pasteryzowany zachowuje swoje właściwości, witaminy i inne ważne składniki?

Czytaj więcej...

Polecane nowości na stronie