ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Najczęstsze błędy w relacji lekarz - pacjent

Najczęstsze błędy w relacji lekarz - pacjent w ambulatoryjnej praktyce diabetologicznej

 • Uchybienia ze strony zespołu leczniczego.
 • Błędy ze strony podopiecznych.

Uchybienia ze strony zespołu leczniczego:

 • "Gorliwość neofity"- zbyt wysoko uniesiona poprzeczka, chory nie jest w stanie realizować zbyt wielu i wielowątkowych celów leczniczych.
 • Brak wyraźnego sformułowania bliższych i dalszych celów leczniczych.
 • Brak przygotowania ze strony pacjenta do pierwszej wizyty u diabetologa.
 • Bariery informacyjne.
 • Zespół deprywacji potrzeb (chory chce realizować cele lecznicze ale z różnych względów nie potrafi lub nie może).
 • Szum informatyczny i żargon medyczny.
 • Błędne formułowanie dokumentów leczniczych.
 • Ordynacja leczenia bez zbadania pacjenta.
 • Styl imperatywno - paternalistyczny bez dialogu terapeutycznego.
 • Postawa permisywna.
 • Polipragmazja.
 • Pielęgniarka - brak repetycji i przygotowania do wizyty.
 • PSD – gdzie dyżury konsultacyjne i nauczanie samo-leczenia i samokontroli ?
 • Brak treningu asertywności ( nie to nie, tak to tak )trzeba mieć czas na słuchanie, komentowanie, utrwalanie.

 

Błędy ze strony podopiecznych:

 • Zbyt dużo nadziei pokładanych w lekach.
 • Bariera lęku przed nowym, depresja reaktywna.
 • Więcej samodzielności – “pomóż sobie sam medycyna też ci trochę pomoże”.
 • Utrata proporcji między życiem i leczeniem (ołtarzyk domowy)
 • Utrata motywacji i determinacji w leczeniu.
 • Bariery komunikacyjne, informatyczne, prawne i finansowe.
 • Brak przełożenia zdobytej wiedzy na język praktyczny - co to konkretnie oznacza dla mnie?
 • Nieznajomość uprawnień i możliwości alternatywnych rozwiązań sytuacji życiowo-trudnych.
 • Zła samoocena " nie jest tak źle, albo to już koniec".
 • Fałszywa ocena rezultatów leczenia - dysymulacja i agrawacja.

dr Zygmunt Trojanowski

Polecane nowości na stronie