ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Cukrzycowe qui-pro-quo

U osób, u których stwierdzono podwyższone wartości ftalanów w moczu, ryzyko cukrzycy typu 2 jest dwukrotnie większe. Ftalany są powszechnie stosowane w kosmetykach: emaliach do paznokci, mydłach, lakierach do włosów i perfumach. Wykorzystuje się je również do produkcji m.in. klejów, elektroniki, zabawek, folii do pakowania żywności a także sprzętu medycznego. Są zawarte także w lekach stosowanych w terapii cukrzycy, co może tłumaczyć ich wyższe stężenie u kobiet cierpiących na tę chorobę.

Pacjentom z wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych (przebyte ostre incydenty wieńcowe, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu) oraz stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2 podawano 900mg estrów kwasów omega 3 raz dziennie w formie 1g kapsułki. Podczas średniego okresu obserwacji wynoszącego 6 lat nie zaobserwowano znaczącego spadku śmiertelności wśród pacjentów otrzymujących kwasy omega-3. Nie zmniejszyła się liczba zdarzeń naczyniowych ani śmierci z powodu arytmii. Odnotowano jedynie większą o 14,5 mg/dl redukcję poziomu trójglicerydów wśród osób otrzymujących kwasy omga-3. Na tej stronie już informowałem o braku prozdrowotnego wpływu tzw. suplementów.

Zbadano wpływ masy ciała na śmiertelność u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Pacjenci w wieku powyżej 40 lat, z przypadkowo stwierdzoną cukrzycą na podstawie poziomu glukozy na czczo > 126mg/dl w 15% mieli prawidłową masę ciała (BMI 18,5-25kg/m²) w momencie diagnozy cukrzycy. Okazało się, że odsetek całkowitej, sercowo-naczyniowej i pozasercowo-naczyniowej śmiertelności był większy u osób o prawidłowej masie ciała, niż u osób otyłych. Po dostosowaniu wartości ciśnienia krwi, poziomu lipidów, obwodu pasa i palenia współczynnik ryzyka śmierci sercowo-naczyniowej i pozasercowo-naczyniowej było dwukrotnie większe dla osób o prawidłowej masie ciała w porównaniu z osobami otyłymi. Nie oznacza to oczywiście braku związku przyczynowego otyłości z cukrzycą typu 2. Potwierdza to dawne obserwacje, że przebieg tej choroby u osób z normowagą jest bardziej agresywny, sama grupa jest heterogenna pod względem wywodu choroby i wymaga innego podejścia terapeutycznego aniżeli w grupie cukrzycy z zespołem metabolicznym.

Równolegle do inkretyn mamy na horyzoncie następną innowacyjną grupę leków przeciw cukrzycowych, selektywnych agonistów receptorów FFAR1(free fatty acid receptor 1). Aktywacja tych receptorów przez wolne kwasy tłuszczowe wywołuje glukozozależną sekrecję insuliny przez komórki beta trzustki. Również wywołują małą ilość działań niepożądanych oraz wiążą się z bardzo małym ryzykiem hipoglikemii i wzrostu masy ciała. Zmniejszenie wyjściowego poziomu hemoglobiny glikowanej (HBA1c) wynosiło 1, 12% (przy dawce 50 mg), a w grupie leczonej glimepirydem o 1,0%. Mniej więcej na tym poziomie kształtuje się przewaga inkretyn nad nowoczesnymi preparatami SU (sulfonylomocznika). Te ostatnie nie mniej skuteczne, są oczywiście o wiele tańsze. Pogoń za nowościami nie zawsze per saldo jest korzystny dla chorego. Wysokie ceny innowacyjnych leków, nawet po ich częściowej refundacji, mogą przyczynić się do istotnego zmniejszenia jakości życia naszych podopiecznych z przyczyn ekonomicznych.

Cukrzyca typu 2 powiązana z epidemią otyłości może przyczynić się w ciągu jednego pokolenia do bankructwa brytyjskiej ochrony zdrowia zależnej od narodowego płatnika (National Health Services). Lawinowy wzrost nakładów na leczenie pacjentów diabetologicznych zagraża stabilności ekonomicznej budżetu NHS. 80% budżetu przeznaczonego na terapie diabetyków pochłania leczenie powikłań cukrzycy, a nie jej zapobieganie. W tym tempie, koszty leczenia powikłań osiągną w 2035 roku poziom 13,5 mld funtów. Liczba chorych na cukrzycę typu 2 powyżej 17 roku życia wynosi ponad 3 mln. Według ekspertów, kolejne 850 tys. osób poniżej 17 roku życia może mieć niezdiagnozowaną cukrzycę. Tylko 30 tys. pacjentów to diabetycy poniżej 17 roku życia cierpiący na cukrzycę typu 1. My też nie uciekniemy przed epidemią cukrzycy, dlatego potrzebny jest narodowy program walki z tą chorobą. Postulują to sami lekarze, jak i liczne organizacje pozarządowe samych pacjentów. Mamy Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, który obejmuje m.in. zagrożenia związane z powikłaniami cukrzycy. W roku 2012 wdrożono Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej, którego głównym celem jest zmniejszenie czynników ryzyka, stworzenie skutecznej strategii zapobiegania powikłaniom cukrzycy, jak również poprawa jakości życia osób chorych na cukrzycę. Brak jest przepisów i prawnego usytuowania wszystkich koniecznych członków zespołu leczniczego cukrzycy. Profesjonalistów z tego zakresu ma obowiązek opłacać państwo. Lekarze nie mogą dzielić się więcej niż skromnymi dochodami w specjalistce ambulatoryjnej, bo to byłoby dzielenie biedy. Wczesne, radykalne zmiany stylu życia i szybka agresywna farmakoterapia mogą uchronić przed cukrzycą typu 2 osoby w stanie przedcukrzycowym. Aby tak się stało należy osoby zagrożone czynnie poddawać okresowym badaniom przesiewowym, bowiem nawet w początkowym okresie choroba może przebiegać bezobjawowoPrzy wyniku ponad 20 pkt ze względu na wysokie ryzyko cukrzycy zgłoś się do diabetologa w celu weryfikacji.

Nasze pasje i zainteresowania

Nasze biebrzańskie peregrynacje - in memoriam

Bagna i torfowiska Biebrzy, jej fauna i flora unikatowe w skali świata, depozyt natury dla przyszłych pokoleń. Wszechobecna komercja nieproszona i nachalna wciska się zewsząd za sprawą ludzi, którzy posiadając pieniądze uważają, że są koroną stworzenia. Zatem wszystko im wolno i wszystko im się należy. Obca im jest zasada życia, jaką na 300 lat przed Chrystusem wyartykułował Epikur: umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, abyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, żebyśmy nauczyli się żyć skromnie w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z dóbr ci, którzy ich najmniej pożądają. Uczmy się cieszyć każdą chwilą, która nie jest bolesna… Chciałoby się rzec: co za czasy, co za ludzie. Czasami nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w eschatonie.

Więcej…

Listy Pliniusza Młodszego do Kalpurni I w.n.e. (z cyklu oblicza mistrzów)

…Pliniusz zapewnia swoją Kalpurnię. Piszesz, że moja nieobecność niemało Cię dręczy, a jedyną pociechę w tym znajdujesz, że zamiast mnie masz moje zwoje i nieraz nawet kładziesz je na tym miejscu, gdzie ja sam przebywałem. Dobrze mi, że mnie szukasz, miło, że zadowalasz się taką pociechą.

Więcej…

List Gustawa Flauberta do Colet (z cyklu oblicza mistrzów)

…mężczyzna kochający swą praczkę będzie z nią zaznawał rozkoszy, mimo iż będzie wiedział, że jest głupia; ale jeżeli kobieta kocha prostaka, jest to zapoznany geniusz, dusza wybrana itd., tak iż wskutek tej wrodzonej skłonności do zezowania nie widzą one prawdy, gdy ją się spotyka, ani piękna tam, gdzie ono się znajduje.

Więcej…

List Wolfganga Amadeusza Mozarta do Konstancji (z cyklu oblicza mistrzów)

Tymczasem wszystkiego dobrego - korzystaj ze swojego
błazna stołowego, ale myśl o mnie, mów o mnie i kochaj
mnie zawsze tak, jak ja zawsze będę kochał moją
Stanzi-Marini i jej... Stu!... knaller..., paller..., sznip..., sznap...,
sznur..., sznepperl..., snai!

Więcej…

Lili Marleen – szlagier czasu strasznej wojny

Norbert Schultze skomponował muzykę do piosenki „Lili Marleen” w 1938 roku do tekstu Hansa Leipa z 1915 r. Piosenka stała się wielkim przebojem muzycznym w czasie II wojny światowej. Zawdzięczała go nie tylko własnej urodzie, ale i ekspresyjnemu wykonaniu aktorki niemieckiej o obywatelstwie amerykańskim - Marleny Dietrich, występującej dla żołnierzy amerykańskich.

Więcej…

Dietetyka

Nadmiar przeciwutleniaczy może szkodzić

Większość doniesień prasowych podkreśla pozytywne skutki zjadania przeciwutleniaczy. Dzieję się tak, gdy naszym głównym źródłem przeciwutleniaczy jest żywność. Jeżeli jednak przesadzimy z przyjmowaniem przeciwutleniaczy jako suplementów, może to wywołać również negatywne skutki – donoszą naukowcy z Kansas State University. Badacze sprawdzali możliwość poprawienia metabolizmu mięśni szkieletowych, poprzez wykorzystanie przeciwutleniaczy. Paradoksalnie okazało się, że zbyt duża dawka przeciwutleniaczy daje efekt odwrotny. Przeciwutleniacze usuwając ze środowiska nadtlenek wodoru, który co prawda jest silnym utleniaczem, ale z drugiej strony wspomaga rozszerzanie się małych naczyń krwionośnych.

Więcej…

Jeszcze raz o żywieniu z epoki paleolitu

Bardzo interesującym zjawiskiem jest rozwój ruchu paleo, którego zwolennicy odrzucają oficjalny paradygmat medyczno-żywieniowy i jego narzędzia badawcze, jako błędne z antropologicznego i ewolucyjnego punktu widzenia.

Więcej…

Zdrowe odżywianie – krytycznie

Zalecenia dotyczące tzw. „zdrowego odżywiania” wyrządziły ludziom wiele złego, a współczesna nauka o żywieniu stwarza jedynie pozory naukowości. Historia zmagań konkurencyjnych paradygmatów: hipotezy węglowodanowej i hipotezy tłuszczowo-cholesterolowej w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest pouczająca. Ta pierwsza wywiedziona z badań nad otyłością, koncentrowała się nad szkodliwą rolą węglowodanów, których nadmiar w diecie powoduje problemy z przemianą materii i w rezultacie otyłość i cukrzycę typu 2 – oraz przyczynia się do wielu schorzeń cywilizacyjnych. Hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa jest jej zaprzeczeniem. Wywiedziona z poszukiwań przyczyn choroby wieńcową za problemy zdrowotne obwinia tłuszcze, szczególnie tłuszcze nasycone. To one mają wywoływać choroby serca, bo podnoszą poziom „złego” cholesterolu oraz powodują otyłość (teoria bilansu energetycznego).

Więcej…

Dieta śródziemnomorska- niekończąca się opowieść

Podstawą diety są produkty roślinne: zboża, warzywa, owoce, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, oliwa, zioła i przyprawy. Powinno się je jadać codziennie, praktycznie w każdym posiłku. Mieszkańcy wiejskich obszarów Krety w latach 50–tych byli ubodzy, tanie i łatwo dostępne produkty roślinne stanowiły podstawę ich pożywienia (jedli z upodobaniem nawet dziko rosnącą zieleninę w potrawie o nazwie horta). Zwyczaje żywieniowe zrodzone z biedy zapewniły Grekom długie i zdrowe życie.  Dzisiaj wszystko się zmieniło. Cywilizacja globalna zrównała wszystkich, także pod względem preferencji podniebiennych.

Więcej…

Czy pijemy wystarczającą objętość wody dla zachowania zdrowia?

Picie wody zapobiega odwodnieniu, usprawnia pracę jelit, uśmierza ból, pomaga zwalczyć nadmierny apetyt, nawilża skórę, zapobiega wysuszeniu śluzówek, pozwala lepiej kontrolować cukrzycę. Statystyczny Polak w ciągu dnia wypija 1,5 litra płynów a 6 mln z nas pije jeszcze mniej - 1,20 litra. Rekomendowaną objętość płynów (1,6 litra dziennie dla kobiet i 2 litry dla mężczyzn) pije jedynie 40 %Polek i 22 % Polaków. 43 % wypijanych przez statystycznego Polaka w ciągu dnia płynów stanowią napoje gorące z dodatkiem cukru. Woda stanowi zaledwie 28 % przyjmowanych płynów a zalecane jest, aby było to 60-80 %.

Więcej…

Licznik odwiedzin

442856
dzisiajdzisiaj190
wczorajwczoraj226
w tym tygodniuw tym tygodniu662
w tym miesiącuw tym miesiącu9529