ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Polski Dzień Świadomości Niewydolności Serca 13 czerwca 2015 1st POLISH HEART FAILURE AWARENESS DAY

W Europie Dzień Świadomości Niewydolności Serca obchodzony jest od 2010 roku. Do tego grona dołączyła także Polska. Aktualnie w inicjatywie tej uczestniczy ponad 40 państw. W Polsce na niewydolność serca cierpi ok. 1 milion osób. Rocznie umiera z tego powodu około 60 tyś. osób. To sporo! Niewydolność serca w mniejszej skali, ale tak jak cukrzyca, przybiera formę epidemii, stając się przyczyną największej liczby hospitalizacji. Ogromny jest również koszt opieki nad tymi chorymi – w Polsce wynosi ok. 3 miliardy rocznie.

Niewydolność serca jest etapem wielu chorób serca: zwężenia naczyń wieńcowych, chorób mięśnia sercowego, wad zastawek serca, wysokiego ciśnienia, cukrzycy. Jest też powikłaniem schorzeń nowotworowych, zapalnych i autoimmunologicznych, czy też zwykłej grypy. Podstawową rolę w terapii niewydolności serca odgrywa profilaktyka i edukacja. Zrozumienie specyfiki tej choroby, zarówno przez pacjentów jak i przez zdrowych pomaga w rozwiązaniu wielu trudnych problemów. Awaria „pompy” wywołuje szybkie męczenie się, zimne poty, zmniejszone wydalanie moczu, gorsze funkcjonowanie pozostałych narządów. Powstaje zastój krwi w organizmie, co przejawia się dusznością (uczucie braku tchu i spłycenie oddechu) często w nocy z towarzyszącym kaszlem (przekrwienie płuc). Męczenie pojawia się nawet podczas małych wysiłków fizycznych. Pojawia się ociężałość po posiłku i obrzęki nóg na skutek wzmożonego pragnienia, wzrostu ciężaru ciała i zmniejszenia ilości wydalanego moczu.  Jednak niewydolność serca to choroba, z którą można żyć długo korzystając z rad i zaleceń swojego lekarza, (który zna i umie kontrolować naszą chorobę). Celem leczenia chorych z niewydolnością serca jest spowolnienie postępu choroby, wydłużenie życia, poprawa, jakości, zmniejszenie liczby zaostrzeń i hospitalizacji. Istotna jest również racjonalizacja postępowania medycznego, tworzenie ośrodków kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z niewydolnością serca. Asocjacja Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prowadzi cykliczną, doroczną akcję popularyzującą pod nazwą Dnia Świadomości Niewydolności Serca. Celem jest rozpowszechnienie problematyki niewydolności serca i skupienie jak największej uwagi pacjentów, lekarzy, naukowców, farmaceutów, stowarzyszeń pacjentów, organizacji pozarządowych oraz różnych organizacji i grup społecznych na problematyce prewencji, diagnostyki oraz leczenia, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej chorych z niewydolnością serca. Najczęściej używane lekarstwa w niewydolności serca to: inhibitory konwertazy, beta adrenolityki, antagoniści aldosteronu, leki moczopędne, glikozydy naparstnicy, azotany, leki przeciwzakrzepowe i antyarytmiczne. Leki przeciwzakrzepowe muszą być przyjmowane codziennie, a dawkę ustala się w oparciu o wskaźnik krzepliwości krwi (INR) utrzymywany w przedziale 2,0-3,0-3,5. Schemat dawkowania leku przeciwkrzepliwego jest powtarzany co 3 dni, aż do nowego badania wskaźnika INR. Są również leki, których należy unikać w niewydolności serca: niesterydowe przeciwzapalne, antyarytmiczne (czasami tylko okresowo niezbędne), werapamil i diltiazem, nifedipina, trójcykliczne antydepresanty, sterydy. W tych okolicznościach, przy współistniejącej cukrzycy leczymy chorego insuliną. Jedzenie musi być ubogie w sól. Nie powinno się spożywać więcej niż półtora litra wody i innych napojów dziennie. Śledzenie z dnia na dzień ciężaru ciała pozwala interweniować dodatkowo z lekiem moczopędnym. Większą skuteczność leku uzyskuje się, gdy zażywany jest rano i chory pozostaje w pozycji półleżącej jeszcze przez godzinę. Konieczne są wydawałoby się śmiesznie małe, ale właściwie dobrane ćwiczenia fizyczne. Tak jak i w cukrzycy skuteczna samokontrola wiąże się z umiejętnością rozpoznawania u siebie objawów niewydolności serca, codziennego odnotowania masy ciała i wykrywaniu jej szybkiego przyrostu, wiedzą jak i kiedy kontaktować się z lekarzem, umiejętnością elastycznego dawkowania leków moczopędnych.  Dzięki tym prostym czynnościom oraz przyswojonej wiedzy można aktywnie uczestniczyć w procesie leczniczym a także wpływać na jakość swojego życia. Dlatego warto podjąć wyzwanie i wdrożyć w swoje codzienne życie odpowiednie czynności i zachowania.

 

Polecane nowości na stronie