ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Cukier w każdej ilości jest szkodliwy

Zwiększenie spożycia cukru już o 25% powyżej ilości uważanej do tej pory za bezpieczną wywiera dramatycznie niekorzystny wpływ na zdrowie ssaków. Zwierzęta poddane eksperymentowi (trzymane w specjalnych, obszernych zagrodach, po których mogły się swobodnie poruszać, ich przodkowie żyli na wolności) karmione były dietą uznawaną za bezpieczną dla ludzi, wzbogaconą tylko o 25% kalorii pochodzących z cukrów prostych. U ludzi odpowiada to dodaniu do wzorcowej, idealnie zrównoważonej diety trzech puszek gazowanego napoju dziennie.

Większość z nas raczej nie postrzega takiego sposobu odżywiania za szczególnie niezdrowy.   Żywione w opisany sposób myszy nie stały się otyłe i nie wykazywały poważniejszych zaburzeń metabolicznych, ale śmiertelność wśród samic była aż dwukrotnie większa niż w grupie kontrolnej. U samców zaobserwowano obniżenie się o ¼ zdolności do utrzymania terytorium i do rozrodu. Szkodliwość cukru wykazywano na modelach zwierzęcych wielokrotnie, jednak we wcześniejszych badaniach stosowano dawki znacznie przekraczające ilości spożywane nawet przez największych amatorów ciast, słodyczy i napojów gazowanych. Zalecenie dietetyczne dla ludzi zdrowych, aby z dodatkowego cukru pochodziło nie więcej niż 25% kalorii, przy czym słowo „dodatkowego” wskazuje na to, że nie został tu uwzględniony cukier obecny w owocach i innych produktach nieprzetworzonych – muszą być zweryfikowane. Jeżeli ilość cukru, jaką ludzie zwykle spożywają i jaka jest uznawana za bezpieczną, jest szkodliwa w takiej odpowiadającej ilości dla innych ssaków i to w sposób dramatyczny, to należy wyciągnąć z tego wniosek, że cukier z cukiernicy w każdej ilości jest substancją toksyczną. Jak sobie radzić w tych okolicznościach z dojmującym poczuciem chęci zjedzenia czegoś słodkiego pisaliśmy na tej stronie wielokrotnie.

 

Polecane nowości na stronie