ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Czy możemy skutecznie leczyć stan przedcukrzycowy w zespole metabolicznym?

Celem redukcji ryzyka cukrzycy pacjenci ze stanem przedcukrzycowym byli leczeni daleko idącą zmianą stylu życia, a także metforminą.

Ryzyko wystąpienia cukrzycy u osób, u których nastąpił powrót do normoglikemii było o 56% niższe niż u osób, którym nie udało się wyjść ze stanu przedcukrzycowego, niezależnie od rodzaju postępowania prewencyjnego. U tych, u których zmiana stylu życia czy zażywanie metforminy nie przyniosły poprawy (powrotu do normoglikemii) byli narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia cukrzycy. Może to oznaczać silną predyspozycję genetyczną do cukrzycy u części osób, gdzie postępowanie prewencyjne nie mogło mieć znaczenia dla zmniejszenia ryzyka cukrzycy. Oznacza to determinizm w kierunku choroby, czego nie można zmienić prewencją, ale być może można w ten sposób opóźnić czas wystąpienia choroby. Czyż nie oznacza to, że pamięć metaboliczna (metabolic memory; glycemic legacy) działa od zawsze? (mój przypis)