Prozdrowotna aktywność fizyczna w Europie i Polsce

16.07.2015  w Warszawie zaprezentowano raport o kosztach ekonomicznych braku aktywności fizycznej w Europie. Brak aktywności fizycznej zabija pół miliona europejczyków rocznie i kosztuje 80 mld euro. 20 % dorosłych Polaków nie jest wystarczająca aktywnych.  Co drugi Polak powyżej 40 roku życia ma nadmierną masę ciała – nadwagę lub otyłość. Brak aktywności mięśniowej jest też dużym problemem wśród polskich nastolatków. 25 % dorosłych europejczyków nie podejmuje aktywności fizycznej w  wymiarze 30 minut dziennie. W Polsce odsetek ten wynosi 20 % w Niemczech 21 %Francji 24 %Hiszpanii 30 %we Włoszech 33 %a w Wielkiej Brytanii aż 37 %. Z kolei w grupie wiekowej 11-15 lat, dla której rekomendowany dzienny czas ruchu wynosi 60 min, nie spełnia ponad 80 % dzieci.

Przeciwdziałania nadwadze oraz otyłości dzieci i młodzieży jest naszym obowiązkiem. Chodzi nie tylko o ich zdrowie obecne, ale o zdrowie w życiu dorosłym. Dzieci i młodzież są w najlepszym momencie na to, by zapobiegać tym zagrożeniom. Czy wystarczy zabrać im komputery, laptopy, internet i będzie lepiej? Nie możemy liczyć na to, że nawyk aktywności fizycznej zostanie wpojony dziecku przez nauczyciela, trenera, jeżeli nie zaczniemy od tego, że coś się zmieni w najbliższym środowisku domowym. Rola rodziców jest nie do przecenienia. Jeśli dziecko będzie doceniane, że fajnie mu idzie, jeśli będzie chwalone za swoje sukcesy sportowe, nawet, jeśli nie wygra, to na pewno aktywność mięśniowa nie przegra z światem wirtualnym, internetem, grami komputerowymi. Działania powinny być podejmowane nie tylko w szkole, ale już na etapie przedszkolnym. Do poprawy sytuacji wystarczyłoby 20-30 minut ruchu dziennie. Jeśli udałoby się nam pięciokrotnie zwiększyć liczbę osób podejmujących umiarkowaną aktywność fizyczną uratowalibyśmy życie 100 tys. ludzi, oszczędzając jednocześnie 16 mld euro rocznie.