ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Udar mózgu – jak powinno przebiegać leczenie

Podstawowym czynnikiem wpływającym na rokowanie w ostrej fazie udaru mózgu jest czas rozpoczęcia leczenia. Należy dążyć do szybkiego zdiagnozowania i możliwie najszybszej hospitalizacji chorego. Zasadniczym celem, do którego powinno prowadzić leczenie ostrej fazy udaru mózgu, jest możliwie najszybsze przywrócenie krążenia, zmniejszenie obszaru niedokrwienia i obrzęku, stymulacja krążenia obocznego i neuroprotekcja.

W ostrej fazie udaru około 20% chorych wymaga opieki w oddziale intensywnego nadzoru.

Postępowanie powinno obejmować kontrolę stanu neurologicznego i podstawowych czynności życiowych, a także wyrównywanie parametrów fizjologicznych. U pacjentów z ciężkimi udarami należy zapewnić prawidłową wentylację i utlenowanie krwi. Ciepłota ciała nie powinna przekraczać 37,5º C. Przy stężeniu glukozy przekraczającym 200 mg/dl należy podać insulinę. W razie obrzęku mózgu, należy zastosować leczenie przeciwobrzękowe.

 

W ciągu pierwszych dni zaleca się utrzymywanie ciśnienia tętniczego na poziomie lekkiego nadciśnienia. Interwencję farmakologiczną należy podjąć, jeśli ciśnienie skurczowe przekracza 220 mm Hg lub ciśnienie rozkurczowe przekracza 120 mm Hg.W przypadku udarów krwotocznych należy natychmiast odstawić leki przeciwzakrzepowe i rozważyć leczenie chirurgiczne. W ciągu pierwszych 48 godzin od wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, zaleca się rozpocząć podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 150 – 300 mg na dobę. Takie działanie istotnie zmniejsza wczesną śmiertelność i zapobiega nawrotom udaru. Leczenie należy kontynuować również po wyjściu pacjenta ze szpitala, jako prewencję wtórną. Natomiast celem leczenia trombolitycznego jest rekanalizacja zamkniętego lub zwężonego naczynia, co pozwala przywrócić prawidłową perfuzję. Może być podjęte do 3 godzin od początku udaru niedokrwiennego i po wykonaniu tomografii komputerowej (CT) w celu wykluczenia udaru krwotocznego. Leczenie przeprowadza się z użyciem rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA) w dawce 0,9mg/kg masy ciała. Rekanalizacja naczynia prowadzi do znamiennej poprawy stanu neurologicznego, nie wpływa natomiast znacząco na śmiertelność. Możliwe są powikłania w postaci krwawień śródczaszkowych. Metoda ta jest stosowana jedynie przez ośrodki specjalistyczne.

Ze względu na ryzyko krwawień zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych nie zaleca się rutynowego stosowania leczenia przeciwzakrzepowego w ostrym okresie udaru. Leczenie można zastosować w następujących przypadkach: zatorowa patogeneza udaru, narastanie zakrzepu w układzie tętniczym kręgowo – podstawnym, wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej i niereagujące na leczenie antyagregacyjne powtarzające się napady przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA). Początkowo podaje się 5000 jm. heparyny w bolusie, następnie infuzyjnie 500 jm. na godzinę co 4 – 6 godzin. Leczenie przeciwzakrzepowe zapobiega nawrotom udaru. Możliwe są powikłania w postaci krwawień zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych.

Prewencja wtórna udaru obejmuje eliminację czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia. Jeśli stwierdza się znaczne zwężenie tętnicy szyjnej (powyżej 60 – 70%), należy rozważyć trombendarterektomię. W przypadku udarów niedokrwiennych zaleca się profilaktyczne leczenie przeciwpłytkowe przy użyciu ASA. Jeśli zastosowanie ASA jest niemożliwe lub nieskuteczne, chory powinien przyjmować tyklopidynę lub klopidogrel. W przypadku udaru kardiogennego zaleca się stosowanie leków przeciwzakrzepowych w dawkach utrzymujących INR na poziomie 2,0 – 3,0.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności chorego i zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Postępowanie rehabilitacyjne powinno być podejmowane już od pierwszych dni po udarze. Proces powinien obejmować kinezyterapię, fizjoterapię, terapię zaburzeń czynności korowych, nauczanie codziennych czynności, a także rehabilitację społeczną.

Przy wyniku ponad 20 pkt ze względu na wysokie ryzyko cukrzycy zgłoś się do diabetologa w celu weryfikacji.

Nasze pasje i zainteresowania

Nasze biebrzańskie peregrynacje - in memoriam

Bagna i torfowiska Biebrzy, jej fauna i flora unikatowe w skali świata, depozyt natury dla przyszłych pokoleń. Wszechobecna komercja nieproszona i nachalna wciska się zewsząd za sprawą ludzi, którzy posiadając pieniądze uważają, że są koroną stworzenia. Zatem wszystko im wolno i wszystko im się należy. Obca im jest zasada życia, jaką na 300 lat przed Chrystusem wyartykułował Epikur: umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, abyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, żebyśmy nauczyli się żyć skromnie w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z dóbr ci, którzy ich najmniej pożądają. Uczmy się cieszyć każdą chwilą, która nie jest bolesna… Chciałoby się rzec: co za czasy, co za ludzie. Czasami nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w eschatonie.

Więcej…

Listy Pliniusza Młodszego do Kalpurni I w.n.e. (z cyklu oblicza mistrzów)

…Pliniusz zapewnia swoją Kalpurnię. Piszesz, że moja nieobecność niemało Cię dręczy, a jedyną pociechę w tym znajdujesz, że zamiast mnie masz moje zwoje i nieraz nawet kładziesz je na tym miejscu, gdzie ja sam przebywałem. Dobrze mi, że mnie szukasz, miło, że zadowalasz się taką pociechą.

Więcej…

List Gustawa Flauberta do Colet (z cyklu oblicza mistrzów)

…mężczyzna kochający swą praczkę będzie z nią zaznawał rozkoszy, mimo iż będzie wiedział, że jest głupia; ale jeżeli kobieta kocha prostaka, jest to zapoznany geniusz, dusza wybrana itd., tak iż wskutek tej wrodzonej skłonności do zezowania nie widzą one prawdy, gdy ją się spotyka, ani piękna tam, gdzie ono się znajduje.

Więcej…

List Wolfganga Amadeusza Mozarta do Konstancji (z cyklu oblicza mistrzów)

Tymczasem wszystkiego dobrego - korzystaj ze swojego
błazna stołowego, ale myśl o mnie, mów o mnie i kochaj
mnie zawsze tak, jak ja zawsze będę kochał moją
Stanzi-Marini i jej... Stu!... knaller..., paller..., sznip..., sznap...,
sznur..., sznepperl..., snai!

Więcej…

Lili Marleen – szlagier czasu strasznej wojny

Norbert Schultze skomponował muzykę do piosenki „Lili Marleen” w 1938 roku do tekstu Hansa Leipa z 1915 r. Piosenka stała się wielkim przebojem muzycznym w czasie II wojny światowej. Zawdzięczała go nie tylko własnej urodzie, ale i ekspresyjnemu wykonaniu aktorki niemieckiej o obywatelstwie amerykańskim - Marleny Dietrich, występującej dla żołnierzy amerykańskich.

Więcej…

Dietetyka

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.2

Tłuszcze należy spożywać w ograniczonych ilościach. Ich głównym źródłem powinny być oleje roślinne i margaryny miękkie. Oliwa z oliwek i olej rzepakowy zawierają jedno-nienasycone kwasy tłuszczowe, mogą być więc spożywane na surowo lub stosowane do obróbki termicznej potraw. Olej słonecznikowy i sojowy to źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego powinny być spożywane jedynie na surowo. Nie zaleca się spożywania smalcu i słoniny. Zawartość tłuszczu w diecie chorego na cukrzycę powinna dostarczyć 30–35% wartości energetycznej diety. Tłuszcze nasycone powinny stanowić mniej niż 10% wartości energetycznej diety.

Więcej…

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.1

Stanowisko lekarzy jest takie, że żywienie chorych z cukrzycą opiera się na zasadach racjonalnego żywienia ludzi zdrowych. Normy dziennego zapotrzebowania na energię, podstawowe składniki odżywcze, a także witaminy i składniki mineralne są opracowane i od dawna dostępne. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie szacunkowo (dawnej mówiło się „na oko”) można ocenić na podstawie menu dziennego, mianowicie jaka była kaloryczność dzienna, czy nie za duża w stosunku do spalania cukru przez organizm i czy niezbędne składniki tj, główne grupy pokarmowe (białka, tłuszcze i właśnie węglowodany złożone) makro i mikroelementy, witaminy i woda zostały w należny sposób uzupełnione.

Więcej…

Nadmiar przeciwutleniaczy może szkodzić

Większość doniesień prasowych podkreśla pozytywne skutki zjadania przeciwutleniaczy. Dzieję się tak, gdy naszym głównym źródłem przeciwutleniaczy jest żywność. Jeżeli jednak przesadzimy z przyjmowaniem przeciwutleniaczy jako suplementów, może to wywołać również negatywne skutki – donoszą naukowcy z Kansas State University. Badacze sprawdzali możliwość poprawienia metabolizmu mięśni szkieletowych, poprzez wykorzystanie przeciwutleniaczy. Paradoksalnie okazało się, że zbyt duża dawka przeciwutleniaczy daje efekt odwrotny. Przeciwutleniacze usuwając ze środowiska nadtlenek wodoru, który co prawda jest silnym utleniaczem, ale z drugiej strony wspomaga rozszerzanie się małych naczyń krwionośnych.

Więcej…

Jeszcze raz o żywieniu z epoki paleolitu

Bardzo interesującym zjawiskiem jest rozwój ruchu paleo, którego zwolennicy odrzucają oficjalny paradygmat medyczno-żywieniowy i jego narzędzia badawcze, jako błędne z antropologicznego i ewolucyjnego punktu widzenia.

Więcej…

Zdrowe odżywianie – krytycznie

Zalecenia dotyczące tzw. „zdrowego odżywiania” wyrządziły ludziom wiele złego, a współczesna nauka o żywieniu stwarza jedynie pozory naukowości. Historia zmagań konkurencyjnych paradygmatów: hipotezy węglowodanowej i hipotezy tłuszczowo-cholesterolowej w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest pouczająca. Ta pierwsza wywiedziona z badań nad otyłością, koncentrowała się nad szkodliwą rolą węglowodanów, których nadmiar w diecie powoduje problemy z przemianą materii i w rezultacie otyłość i cukrzycę typu 2 – oraz przyczynia się do wielu schorzeń cywilizacyjnych. Hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa jest jej zaprzeczeniem. Wywiedziona z poszukiwań przyczyn choroby wieńcową za problemy zdrowotne obwinia tłuszcze, szczególnie tłuszcze nasycone. To one mają wywoływać choroby serca, bo podnoszą poziom „złego” cholesterolu oraz powodują otyłość (teoria bilansu energetycznego).

Więcej…

Licznik odwiedzin

565612
dzisiajdzisiaj16
wczorajwczoraj119
w tym tygodniuw tym tygodniu767
w tym miesiącuw tym miesiącu2376