Innowacyjna metoda leczenia wstępnego okresu cukrzycy typu 1 oparta na szczepionce z regulatorowych limfocytów T

Złoty skalpel przyznawany w Polsce rokrocznie za innowacyjne metody leczenia powędrował w 2012 roku do zespołu Immunologii Klinicznej w Gdańsku za komórkową szczepionkę przeciw cukrzycy typu 1 opartej na limfocytach T „regulatorowych”.

Szczepionka produkowana jest z autologicznych limfocytów T regulatorowych (Treg) CD4+CD25+ separowanych z krwi obwodowej dziecka. Są to komórki trudne do uzyskania , z 0,5 litra krwi obwodowej otrzymuje się jedynie około 1 mln komórek Wyseparowane limfocyty są następnie namnażane w laboratorium w warunkach GMP i podawane zwrotnie dziecku. Zaprojektowano i zoptymalizowano warunki hodowli i separacji, dzięki czemu z niewielkiej ilości początkowej, po separacji udaje się zwielokrotnić ich liczbę 1000 razy i uzyskać około 1 mld komórek. To pierwsza tego typu szczepionka na świecie użyta w próbie klinicznej u dzieci z cukrzycą typu 1. Do tej pory terapii poddano 12 dzieci, z czego u części uzyskano redukcję dawki podawanej insuliny, natomiast część jest nadal insulinoniezależna z poprawą wydzielania C-peptydu.