Szczepionka Diamyd przeciw cukrzycy typu 1

Wykazywała ona bardzo obiecujące wyniki w I i II fazie badań klinicznych. Szczepionka oparta na białku GAD65 jest zaprojektowana do leczenia i zapobiegania cukrzycy typu1 (autoimmunologicznej). 

Białkowa  dekarboksylaza kwasu glutaminowego (GAD) partycypująca w syntezie insuliny w komórkach beta trzustki była podstawą konstrukcji szczepionki. Układ odpornościowy w typie 1 diabetyków zwalcza to białko i uniemożliwia syntezę de novo i magazynowanie endogennej insuliny w komórkach beta. W rezultacie tego procesu inaktywacji, a także innych procesów transformujących całe wyspy degenerują i obumierają. Szczepionka Diamyd rekombinowana izoformaGL-dekarboksylazy kwasu glutaminowego jest wstrzykiwana w celu wywołania tolerancji. Nadzieją było zachowanie funkcji komórek beta i opóźnienie ewentualnego uzależnienia od insuliny.  Szczepionka Diamyd weszła w III fazę badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie, jako końcowy etap oceny skuteczności szczepionki. Testowana była na 640 dzieciach i młodzieży z cukrzycą typu 1. Niestety we wrześniu 2012 dowiedzieliśmy się, że testowanie zakończyło się niepowodzeniem. Nie traćmy nadziei, następne podejścia, kiedy uwzględni się przyczyny chwilowej porażki mogą być uwieńczone sukcesem. Sukces nie musi polegać na całkowitym zabezpieczeniu przed chorobą. Jeżeli uda się przedłużyć witalność wysp i zachować przynajmniej częściowo aktywność wydzielniczą w zakresie podstawowego hormonu „paliwowego”, jakim jest insulina, to będzie to oczekiwany krok do przodu nie tyle w leczeniu, ale prewencji pierwotnej tej choroby u osób typowanych genowo dzięki sekwencjonowaniu genomu ludzkiego.