ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Wytyczne i rekomendacje co do skuteczności zastosowania różnych grup leków doustnych w leczeniu cukrzycy typu 2 sygnowane przez ACP

Ann Intern Med. 2012;156:218-231. Amerykańskie kolegium lekarzy praktyków (ACP) określiło wytyczne dla leczenia farmakologicznego lekami doustnymi w typie 2 choroby cukrzycowej. Rekomendacje te oparte są na twardych dowodach z IBM, z baz długodystansowego spostrzegania poprawności kontrolowanych badań zastosowania leków: The Cochrane Library, Medline, Embase.

Porównano skuteczność głównych grup leków w terapii doustnej pojedynczo lub w zestawieniu (porównawczo 2 leki względem siebie) z pominięciem inhibitorów disacharydaz tj. akarbozy, w odniesieniu do następujących wskaźników: HbA1c, ciężar ciała/BMI, LDL- cholesterol HDL-C i triglyceridów.

 

I rekomendacja (silna oparta na wysokiej jakości dowodach) dopuszcza włączenie jakiejkolwiek grupy doustnych leków przeciwcukrzycowych w okolicznościach, gdy zmiana behawioru nie przyniosła poprawy wskaźników glikemii

II rekomendacja jest taka, że większość tego typu chorych powinna mieć zapisaną metforminę dla zainicjowania farmakoterapii (taki sam stopień pewności)

III rekomendacja, że dodanie do poprzednich jakiegokolwiek leku do stosowania skojarzonego może nastąpić w okolicznościach, gdy zmiana stylu życia i zażywanie metforminy nie przyniosły zadawalających rezultatów w zakresie długodystansowego wyrównania glikemii

Porównawcza ocena skuteczności doustnych leków przeciwcukrzycowych grupy inkretynomimetyków tj. gliptyn (inhibitorów DPP-4) i agonistów GLP-1 w stosunku do starszych grup leków w monoterapii lub w zestawieniu podwójnym, sygnowana przez amerykańskie kolegium lekarzy praktyków (ACP), niestety nie wypadła lepiej dla leków inkretynowych. Nie mają one przewagi nad metforminą czy glitazonami, a wskaźnik koszt - skuteczność jest zdecydowanie negatywny. Ocena oparta były na danych zebranych ze 104 badań typu head-to-head: monoterapia metforminą w relacji do: TZD (glitazony), SU, inhibitory DPP-4, glinidy, agoniści GLP-1 oraz podwójnej terapii skojarzonej tymi lekami vs. monoterapii i skojarzonemu leczeniu, ale w innych zestawieniach podwójnych. Ocena porównawcza monoterapii dla przykładu metforminą w relacji do monoterapii inhibitorami DPP-4 wykazała wyższość tej pierwszej. Dla przykładu (HbA1c po metforminie - 0,37%, a po i-DPP-4 - 0,20%). Co więcej, porównanie skojarzonego leczenia tymi grupami z uwzględnieniem agonistów GLP-1 dało podobne rezultaty przy słabym stopniu wiarygodności, albo jego braku. Jeżeli porównywano tak podnoszoną przez polskich entuzjastów przydatność agonistów GLP-1 dla redukcji ciężaru ciała, dla przykładu w odniesieniu do monoterapii metforminą, to lepszy rezultat dla  tych pierwszych  wynosił         -3,8kg w stosunku do -2,5 kg po metforminie przy umiarkowanej jakości dowodach i heterogennych grupach. Wątki te, nudne dla niespecjalistów można ciągnąć dalej, zwłaszcza że porównywano skuteczność krzyżowej monoterapii jak i skojarzonej w odniesieniu do egzotycznych, bo praktycznie niestosowanych w Polsce leków (rosiglitazin, pioglitazon, repaglinid, nateglinid).

Ostateczne wnioski są takie, że metformina w monoterapii i leczeniu skojarzonym miała przewagę nad innymi grupami leków w jakimkolwiek zestawieniu by to nie było. Nie ma wymiernych twardych dowodów, wysokiej jakości, na przewagę jednego protokołu leczniczego nad innymi z uwzględnieniem wszystkich grup leków w odniesieniu do śmiertelności i wymieralności z powodu punktów końcowych makro i mikroangiopatii. Metformina w monoterapii jak i w skojarzeniu była co najmniej tak samo efektywna jak inne terapie pojedyncze lub złożone z 2 leków doustnych w odniesieniu do ciężaru ciała i profilu lipidów. Chociaż terapie złożone mają pewną niewielką przewagę w odniesieniu do redukcji HbA1c to jednak znacznie wzrasta ryzyko niepożądanych ubocznych efektów ich działania.

Mój komentarz: Zatem rozwagi panowie, więcej powściągliwości w entuzjastycznym opiniowaniu o rzekomych korzyściach dla populacji chorych z typem 2 w Polsce w oparciu o nowe, innowacyjne, bardzo drogie leki inkretynowe. Musimy wykazać większą odporność na ustawiczny lobbing w kierunku ich wdrażania do naszej praktyki klinicznej. Korzyści jakie mogą odnieść nasi podopieczni z tego leczenia są niewspółmierne do kosztów ich zastosowania, w zubożonych warstwach społeczeństwa, których ta choroba najczęściej dotyczy.

Przy wyniku ponad 20 pkt ze względu na wysokie ryzyko cukrzycy zgłoś się do diabetologa w celu weryfikacji.

Nasze pasje i zainteresowania

Nasze biebrzańskie peregrynacje - in memoriam

Bagna i torfowiska Biebrzy, jej fauna i flora unikatowe w skali świata, depozyt natury dla przyszłych pokoleń. Wszechobecna komercja nieproszona i nachalna wciska się zewsząd za sprawą ludzi, którzy posiadając pieniądze uważają, że są koroną stworzenia. Zatem wszystko im wolno i wszystko im się należy. Obca im jest zasada życia, jaką na 300 lat przed Chrystusem wyartykułował Epikur: umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, abyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, żebyśmy nauczyli się żyć skromnie w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z dóbr ci, którzy ich najmniej pożądają. Uczmy się cieszyć każdą chwilą, która nie jest bolesna… Chciałoby się rzec: co za czasy, co za ludzie. Czasami nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w eschatonie.

Więcej…

Listy Pliniusza Młodszego do Kalpurni I w.n.e. (z cyklu oblicza mistrzów)

…Pliniusz zapewnia swoją Kalpurnię. Piszesz, że moja nieobecność niemało Cię dręczy, a jedyną pociechę w tym znajdujesz, że zamiast mnie masz moje zwoje i nieraz nawet kładziesz je na tym miejscu, gdzie ja sam przebywałem. Dobrze mi, że mnie szukasz, miło, że zadowalasz się taką pociechą.

Więcej…

List Gustawa Flauberta do Colet (z cyklu oblicza mistrzów)

…mężczyzna kochający swą praczkę będzie z nią zaznawał rozkoszy, mimo iż będzie wiedział, że jest głupia; ale jeżeli kobieta kocha prostaka, jest to zapoznany geniusz, dusza wybrana itd., tak iż wskutek tej wrodzonej skłonności do zezowania nie widzą one prawdy, gdy ją się spotyka, ani piękna tam, gdzie ono się znajduje.

Więcej…

List Wolfganga Amadeusza Mozarta do Konstancji (z cyklu oblicza mistrzów)

Tymczasem wszystkiego dobrego - korzystaj ze swojego
błazna stołowego, ale myśl o mnie, mów o mnie i kochaj
mnie zawsze tak, jak ja zawsze będę kochał moją
Stanzi-Marini i jej... Stu!... knaller..., paller..., sznip..., sznap...,
sznur..., sznepperl..., snai!

Więcej…

Lili Marleen – szlagier czasu strasznej wojny

Norbert Schultze skomponował muzykę do piosenki „Lili Marleen” w 1938 roku do tekstu Hansa Leipa z 1915 r. Piosenka stała się wielkim przebojem muzycznym w czasie II wojny światowej. Zawdzięczała go nie tylko własnej urodzie, ale i ekspresyjnemu wykonaniu aktorki niemieckiej o obywatelstwie amerykańskim - Marleny Dietrich, występującej dla żołnierzy amerykańskich.

Więcej…

Dietetyka

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.2

Tłuszcze należy spożywać w ograniczonych ilościach. Ich głównym źródłem powinny być oleje roślinne i margaryny miękkie. Oliwa z oliwek i olej rzepakowy zawierają jedno-nienasycone kwasy tłuszczowe, mogą być więc spożywane na surowo lub stosowane do obróbki termicznej potraw. Olej słonecznikowy i sojowy to źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego powinny być spożywane jedynie na surowo. Nie zaleca się spożywania smalcu i słoniny. Zawartość tłuszczu w diecie chorego na cukrzycę powinna dostarczyć 30–35% wartości energetycznej diety. Tłuszcze nasycone powinny stanowić mniej niż 10% wartości energetycznej diety.

Więcej…

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.1

Stanowisko lekarzy jest takie, że żywienie chorych z cukrzycą opiera się na zasadach racjonalnego żywienia ludzi zdrowych. Normy dziennego zapotrzebowania na energię, podstawowe składniki odżywcze, a także witaminy i składniki mineralne są opracowane i od dawna dostępne. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie szacunkowo (dawnej mówiło się „na oko”) można ocenić na podstawie menu dziennego, mianowicie jaka była kaloryczność dzienna, czy nie za duża w stosunku do spalania cukru przez organizm i czy niezbędne składniki tj, główne grupy pokarmowe (białka, tłuszcze i właśnie węglowodany złożone) makro i mikroelementy, witaminy i woda zostały w należny sposób uzupełnione.

Więcej…

Nadmiar przeciwutleniaczy może szkodzić

Większość doniesień prasowych podkreśla pozytywne skutki zjadania przeciwutleniaczy. Dzieję się tak, gdy naszym głównym źródłem przeciwutleniaczy jest żywność. Jeżeli jednak przesadzimy z przyjmowaniem przeciwutleniaczy jako suplementów, może to wywołać również negatywne skutki – donoszą naukowcy z Kansas State University. Badacze sprawdzali możliwość poprawienia metabolizmu mięśni szkieletowych, poprzez wykorzystanie przeciwutleniaczy. Paradoksalnie okazało się, że zbyt duża dawka przeciwutleniaczy daje efekt odwrotny. Przeciwutleniacze usuwając ze środowiska nadtlenek wodoru, który co prawda jest silnym utleniaczem, ale z drugiej strony wspomaga rozszerzanie się małych naczyń krwionośnych.

Więcej…

Jeszcze raz o żywieniu z epoki paleolitu

Bardzo interesującym zjawiskiem jest rozwój ruchu paleo, którego zwolennicy odrzucają oficjalny paradygmat medyczno-żywieniowy i jego narzędzia badawcze, jako błędne z antropologicznego i ewolucyjnego punktu widzenia.

Więcej…

Zdrowe odżywianie – krytycznie

Zalecenia dotyczące tzw. „zdrowego odżywiania” wyrządziły ludziom wiele złego, a współczesna nauka o żywieniu stwarza jedynie pozory naukowości. Historia zmagań konkurencyjnych paradygmatów: hipotezy węglowodanowej i hipotezy tłuszczowo-cholesterolowej w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest pouczająca. Ta pierwsza wywiedziona z badań nad otyłością, koncentrowała się nad szkodliwą rolą węglowodanów, których nadmiar w diecie powoduje problemy z przemianą materii i w rezultacie otyłość i cukrzycę typu 2 – oraz przyczynia się do wielu schorzeń cywilizacyjnych. Hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa jest jej zaprzeczeniem. Wywiedziona z poszukiwań przyczyn choroby wieńcową za problemy zdrowotne obwinia tłuszcze, szczególnie tłuszcze nasycone. To one mają wywoływać choroby serca, bo podnoszą poziom „złego” cholesterolu oraz powodują otyłość (teoria bilansu energetycznego).

Więcej…

Licznik odwiedzin

572346
dzisiajdzisiaj47
wczorajwczoraj111
w tym tygodniuw tym tygodniu486
w tym miesiącuw tym miesiącu486