ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Jeszcze raz o przewadze jednych świąt nad drugimi w odniesieniu do zastosowania leków inkretynowych w diabetologii

Porównanie skuteczności powszechnie stosowanych leków w leczeniu choroby cukrzycowej typu 2 w odniesieniu do placebo z 2012 roku.

Leki                                                    średnia redukcja HbA1c

Mieszanki insulinowe                                    - 1,07%

Agoniści GLP-1                                            - 1,02%

Insulina bazalna na noc NPH                        - 0,88%

Analog okołodobowy                                   - 0,87%

Pochodne sulfonylomocznika                       - 0,82%

Inhibitory DPP-4                                           - 0,69%

Inhibitory alfa-glukozydazy                           -0,66%

Zakładając, że metody pozafarmakologicznego leczenia zostały wdrożone prawidłowo, moc biologicznego działania hipoglikemizującego w dłuższym przedziale czasu (6 miesięcy) leków inkretynowych, a w szczególności gliptyn jest „niski” za bardzo „wysoką” cenę w Polsce. Odtrąbiony przez prominentne osoby w diabetologii wszem i wobec przełom w leczeniu choroby cukrzycowej typu 2 „na zachodzie, tylko nie w Polsce”, obrazuje nam jak niewiele (jak dotychczas) jesteśmy stratni w odniesieniu do grupy gliptyn i agonistów GLP-1. Już sam fakt, że zostały zarejestrowane do skojarzonego leczenia w różnych konstelacjach z innymi grupami leków doustnych o działaniu przeciwcukrzycowym jak i z samą insuliną, poza akarbozą, gdzie występuje efekt addycyjny w odniesieniu do negatywnych skutków obu tych grup leków w górnym odcinku przewodu pokarmowego dowodzi, że benefit dla chorego jest gorszy niestety, niż się spodziewano. Efekty lecznicze zastosowania inkretynomimetyków w monoterapii w polskiej populacji cukrzyków w mojej grupie pilotażowej obejmującej 16 chorych, są porównywalne z zastosowaniem metforminy w połączeniu z SU. Punkty końcowe wynikające z komplikacji późnych cukrzycy w spostrzeganiu 10 letnim i dłuższym, oparte na IBM z zastosowania leków inkretynowych w zestawieniu z innymi grupami leków przeciwcukrzycowych nie są znane. Co więcej, coraz częściej opisywane są niepożądane skutki i efekty uboczne tej najnowocześniejszej grupy leków. To, że działają one plejotropowo, jak twierdzą niektórzy, w idealny niemal sposób wkomponowując się w patogenezę cukrzycy typu 2, nie jest jeszcze wystarczającą przesłanką do uznania ich prymatu nad innymi lekami. To myślenie życzeniowe. Ostatecznie liczą się efekty końcowe tj. skuteczne  oddalenie  zagrożenia inwalidztwem i kalectwem wynikającym z komplikacji późnych choroby. Wskaźnik skuteczności doraźnego leczenia hipoglikemizującego wcale nie rzuca na kolana. Uważam, że wobec zaniedbań we wczesnym rozpoznawaniu choroby w Polsce i wadliwym systemie organizacyjnym tzw. specjalistyki ambulatoryjnej w diabetologii, lekiem pierwszego rzutu w przerwaniu błędnego koła zaburzeń zespołu metabolicznego z cukrzycą jest insulina w skojarzeniu z lekami doustnymi. Jednocześnie wdrożone, ale na poważnie, procedury lecznicze pozafarmakologiczne pozwalają na wtórne odinsulinowanie około 40% moich podopiecznych. Prawdopodobnie leki inkretynowe znajdą swoją niszę w spectrum leków doustnych w przyszłości, w miarę ich doskonalenia i określenia rzeczywistego długodystansowego profilu bezpieczeństwa. Prymat zawsze będą miały metody pozafarmakologiczne, niestety najtrudniejsze w implementacji do stylu życia naszych podopiecznych w sposób trwały. Tak również twierdzą gremia opiniotwórcze ustalające priorytety i pryncypia lecznicze w tej cywilizacyjnej chorobie w krajach anglosaskich. Takie spojrzenie na leczenie pozwala dostrzec w nim postępowanie przyczynowe. Leki zawsze spełniać będą rolę pomocniczą, nieraz ratującą życie, nieraz pogarszające prognozę na przyszłość chorego. Takie są paradoksy współczesnej medycyny i nie ma się co obrażać na fakty i lekarzy, którzy to dostrzegają.

Nasze podejście do chorego domaga się przejrzystości i wyrazistości, tu nie ma miejsca na odcienie szarości jak w dyskusji intelektualistów, gdzie każde zdecydowane twierdzenie rodzi natychmiast wątpliwości: tak, ale! Prędzej czy później nasze uchybienia w procesie leczenia, brak uczciwej aktywności zawodowej, zaangażowania (każdy przypadek jest inny), powierzchowność, kompromisy wymuszane dla świętego spokoju – to wszystko z góry skazuje nas na brak sukcesu terapeutycznego i nie osiąganie przez chorych celów leczniczych. Tematy zastępcze, to całe show z „innowacyjnymi” lekami inkretynowymi są niecelowe, bowiem nie służą podstawowym przesłankom aksjologicznym naszego pięknego zawodu.

Przy wyniku ponad 20 pkt ze względu na wysokie ryzyko cukrzycy zgłoś się do diabetologa w celu weryfikacji.

Nasze pasje i zainteresowania

Nasze biebrzańskie peregrynacje - in memoriam

Bagna i torfowiska Biebrzy, jej fauna i flora unikatowe w skali świata, depozyt natury dla przyszłych pokoleń. Wszechobecna komercja nieproszona i nachalna wciska się zewsząd za sprawą ludzi, którzy posiadając pieniądze uważają, że są koroną stworzenia. Zatem wszystko im wolno i wszystko im się należy. Obca im jest zasada życia, jaką na 300 lat przed Chrystusem wyartykułował Epikur: umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, abyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, żebyśmy nauczyli się żyć skromnie w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z dóbr ci, którzy ich najmniej pożądają. Uczmy się cieszyć każdą chwilą, która nie jest bolesna… Chciałoby się rzec: co za czasy, co za ludzie. Czasami nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w eschatonie.

Więcej…

Listy Pliniusza Młodszego do Kalpurni I w.n.e. (z cyklu oblicza mistrzów)

…Pliniusz zapewnia swoją Kalpurnię. Piszesz, że moja nieobecność niemało Cię dręczy, a jedyną pociechę w tym znajdujesz, że zamiast mnie masz moje zwoje i nieraz nawet kładziesz je na tym miejscu, gdzie ja sam przebywałem. Dobrze mi, że mnie szukasz, miło, że zadowalasz się taką pociechą.

Więcej…

List Gustawa Flauberta do Colet (z cyklu oblicza mistrzów)

…mężczyzna kochający swą praczkę będzie z nią zaznawał rozkoszy, mimo iż będzie wiedział, że jest głupia; ale jeżeli kobieta kocha prostaka, jest to zapoznany geniusz, dusza wybrana itd., tak iż wskutek tej wrodzonej skłonności do zezowania nie widzą one prawdy, gdy ją się spotyka, ani piękna tam, gdzie ono się znajduje.

Więcej…

List Wolfganga Amadeusza Mozarta do Konstancji (z cyklu oblicza mistrzów)

Tymczasem wszystkiego dobrego - korzystaj ze swojego
błazna stołowego, ale myśl o mnie, mów o mnie i kochaj
mnie zawsze tak, jak ja zawsze będę kochał moją
Stanzi-Marini i jej... Stu!... knaller..., paller..., sznip..., sznap...,
sznur..., sznepperl..., snai!

Więcej…

Lili Marleen – szlagier czasu strasznej wojny

Norbert Schultze skomponował muzykę do piosenki „Lili Marleen” w 1938 roku do tekstu Hansa Leipa z 1915 r. Piosenka stała się wielkim przebojem muzycznym w czasie II wojny światowej. Zawdzięczała go nie tylko własnej urodzie, ale i ekspresyjnemu wykonaniu aktorki niemieckiej o obywatelstwie amerykańskim - Marleny Dietrich, występującej dla żołnierzy amerykańskich.

Więcej…

Dietetyka

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.2

Tłuszcze należy spożywać w ograniczonych ilościach. Ich głównym źródłem powinny być oleje roślinne i margaryny miękkie. Oliwa z oliwek i olej rzepakowy zawierają jedno-nienasycone kwasy tłuszczowe, mogą być więc spożywane na surowo lub stosowane do obróbki termicznej potraw. Olej słonecznikowy i sojowy to źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego powinny być spożywane jedynie na surowo. Nie zaleca się spożywania smalcu i słoniny. Zawartość tłuszczu w diecie chorego na cukrzycę powinna dostarczyć 30–35% wartości energetycznej diety. Tłuszcze nasycone powinny stanowić mniej niż 10% wartości energetycznej diety.

Więcej…

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.1

Stanowisko lekarzy jest takie, że żywienie chorych z cukrzycą opiera się na zasadach racjonalnego żywienia ludzi zdrowych. Normy dziennego zapotrzebowania na energię, podstawowe składniki odżywcze, a także witaminy i składniki mineralne są opracowane i od dawna dostępne. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie szacunkowo (dawnej mówiło się „na oko”) można ocenić na podstawie menu dziennego, mianowicie jaka była kaloryczność dzienna, czy nie za duża w stosunku do spalania cukru przez organizm i czy niezbędne składniki tj, główne grupy pokarmowe (białka, tłuszcze i właśnie węglowodany złożone) makro i mikroelementy, witaminy i woda zostały w należny sposób uzupełnione.

Więcej…

Nadmiar przeciwutleniaczy może szkodzić

Większość doniesień prasowych podkreśla pozytywne skutki zjadania przeciwutleniaczy. Dzieję się tak, gdy naszym głównym źródłem przeciwutleniaczy jest żywność. Jeżeli jednak przesadzimy z przyjmowaniem przeciwutleniaczy jako suplementów, może to wywołać również negatywne skutki – donoszą naukowcy z Kansas State University. Badacze sprawdzali możliwość poprawienia metabolizmu mięśni szkieletowych, poprzez wykorzystanie przeciwutleniaczy. Paradoksalnie okazało się, że zbyt duża dawka przeciwutleniaczy daje efekt odwrotny. Przeciwutleniacze usuwając ze środowiska nadtlenek wodoru, który co prawda jest silnym utleniaczem, ale z drugiej strony wspomaga rozszerzanie się małych naczyń krwionośnych.

Więcej…

Jeszcze raz o żywieniu z epoki paleolitu

Bardzo interesującym zjawiskiem jest rozwój ruchu paleo, którego zwolennicy odrzucają oficjalny paradygmat medyczno-żywieniowy i jego narzędzia badawcze, jako błędne z antropologicznego i ewolucyjnego punktu widzenia.

Więcej…

Zdrowe odżywianie – krytycznie

Zalecenia dotyczące tzw. „zdrowego odżywiania” wyrządziły ludziom wiele złego, a współczesna nauka o żywieniu stwarza jedynie pozory naukowości. Historia zmagań konkurencyjnych paradygmatów: hipotezy węglowodanowej i hipotezy tłuszczowo-cholesterolowej w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest pouczająca. Ta pierwsza wywiedziona z badań nad otyłością, koncentrowała się nad szkodliwą rolą węglowodanów, których nadmiar w diecie powoduje problemy z przemianą materii i w rezultacie otyłość i cukrzycę typu 2 – oraz przyczynia się do wielu schorzeń cywilizacyjnych. Hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa jest jej zaprzeczeniem. Wywiedziona z poszukiwań przyczyn choroby wieńcową za problemy zdrowotne obwinia tłuszcze, szczególnie tłuszcze nasycone. To one mają wywoływać choroby serca, bo podnoszą poziom „złego” cholesterolu oraz powodują otyłość (teoria bilansu energetycznego).

Więcej…

Licznik odwiedzin

572341
dzisiajdzisiaj42
wczorajwczoraj111
w tym tygodniuw tym tygodniu481
w tym miesiącuw tym miesiącu481