Nie maltretujmy rodziców dzieci z chorobą cukrzycową typu 1, że pozwolili pić im mleko krowie

Nie istnieje sposób zapobiegania cukrzycy typu 1 nawet, jeżeli wiadomo o zwiększonym ryzyku jej wystąpienia. To, co nas ciekawi w tym produkcie to cukier mleczny laktoza (dwucukier, składający się z glukozy galaktozy), no i w ogóle wszystkie białka zawarte w nabiale, bowiem to produkty pochodne mleka.

Nie udowodniono, że mleko krowie może wywołać cukrzycę, większość autorytetów nie zaleca żadnych zmian w diecie niemowląt. W mleku matki występują ślady mleka krowiego i dlatego u dzieci, które były karmione piersią występują przeciwciała przeciw krowiemu mleku. Dzieci, które były przez długi okres karmione piersią mogą jednak zachorować na cukrzycę, tylko nieco rzadziej. Dodatkowo przeciwciała te mogą spontanicznie zanikać nie powodując zachorowania na cukrzyce. Ta nagonka na mleko jest przejawem naszej bezsiły i niewiedzy wobec choroby i formą psychicznego maltretowania i tak już zdołowanych rodziców Bogu ducha winnych. Pamiętam, przed 20 laty powszechnie obarczało się winą matki dzieci z typem 1 choroby cukrzycowej, że pozwały dzieciom na słodycze. Później okazało się, że to bzdura, od opychania się słodyczami jeszcze nikt nie zachorował na tę postać cukrzycy. Co do mleka krowiego i nabiału, na dzisiejszym etapie wiedzy, można je uznać za okoliczność jedną z wielu i to nie najważniejszą, zaledwie w jakiś sposób inklinująca do tej choroby. Jednak nie stanowi jej przyczyny. Aby udowodnić taki związek w sposób pewny należałoby dokonać badania podwójnej ślepej próby z użyciem mleka krowiego, koziego i innych ssaków. Badania, jakie są w toku, mają moim zdaniem błędne założenia i metodologię i mimo tak wielu pieniędzy wydanych w ramach tego grantu, do niczego nie prowadzą. Skoro Wasz następca tronu, JW Tymon miał tę nieprzyjemność, że stał się nieco słodszy, to wszystko to, co się stało w Jego organizmie, już dawno nabrało cech autonomii typowych dla procesów autoagresywnych. Nasze działania usiłujące przerwać autoagresję np. w okresie hmp przypominają walenie na oślep cepem w muchę na parapecie okiennym. Brzęk szyby może być bardzo nieprzyjemny.