ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna w leczeniu cukrzycy

Chirurgia metaboliczna - aktualne spojrzenie na chirurgię bariatryczną w leczeniu cukrzycy typu 2 z otyłością

Zwiększenie liczby wykonywanych operacji bariatrycznych nie jest następstwem mody, wynika ono ze wzrostu liczby zachorowań (około 15 milionów Europejczyków otyłych jest opornych na leczenie nieoperacyjne). Otyłość olbrzymia (BMI>35kg/m² jest przyczyną około 1 miliona zgonów rocznie. Leczenie zachowawcze jest nadal nieskuteczne w zaawansowanych postaciach choroby i bardzo często współistnieje z cukrzycą, nadciśnieniem, zaburzeniami lipidowymi (miażdżyca), nowotworami złośliwymi. W naszym kraju u około 1,2 miliona chorych ma aktualnie wskazania do leczenia operacyjnego. Wyniki tych operacji potwierdzają ich korzystny wpływu na redukcję masy ciała, ustępowanie chorób towarzyszących, zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych. Od niedawna dopiero wiemy, że otyłość jest zaburzeniem neuroendokrynnym a operacje bariatryczne mają charakter operacji metabolicznych wpływających normalizująco na zaburzone funkcje neurohormonalne organizmu. Operacja z zastosowaniem regulowanej opaski żołądkowej jest obecnie najczęściej wykonywana. Wyłączenie żołądkowe w krajach europejskich (rękawowa resekcja żołądka) jest na drugim miejscu. Większość operacji (90%) wykonuje się aktualnie techniką laparoskopową.

 

Od kilku lat koncentrujemy się na ustępowaniu cukrzycy po operacjach bariatrycznych i z tego co wiem to są zupełne rewelacje i to wiarygodne, bo z wiarygodnych źródeł. W przyszłości może to zrewidować w sposób zasadniczy nasze podejście terapeutyczne do cukrzycy typu 2 współistniejącej z otyłością. Porównano uzyskane wyniki wśród chorych leczonych wyłączeniem żołądkowym i opasaniem żołądka i nie wykazano różnic pod względem glikemii, zmniejszenia stężenia hemoglobiny glikowanej i wskaźnika insulinooporności. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na normalizację wymienionych parametrów był stopień redukcji nadmiernej masy ciała. Naszą uwagę przykuwa obecnie weryfikacja teorii wskazującej na rolę, jaką odgrywa ominięcie początkowego odcinka jelita czczego po operacji wyłączenia żołądkowego w ustępowaniu cukrzycy. Porównano w tym względzie wyniki operacji wyłączenia żołądkowego i rękawowej resekcji żołądka i stwierdzono porównywalną redukcję masy ciała i normalizację gospodarki węglowodanowej. Przyszłościową operacją metaboliczną do leczenia cukrzycy typu2 może stać się wykorzystanie rękawowej resekcji żołądka połączonej z przemieszczeniem wstawki dalszej części jelita krętego w początkowy odcinek jelita czczego. Analiza wyników leczenia cukrzycy typu 2 u chorych otyłych z wykorzystaniem metod chirurgicznych jest o tyle istotna, że pomaga w zrozumieniu mechanizmów decydujących o rozwoju i ustępowaniu cukrzycy. Dla przykładu: u chorych zaobserwowano po operacji bariatrycznej istotny wzrost stężenia adiponektyny, które zbliżyło się do wartości typowych dla pacjentów z prawidłową masą ciała, nie chorujących na cukrzycę, co jest ważnym odkryciem. Zupełnie nowe światło na mechanizmy decydujące o redukcji masy ciała w wyniku przeprowadzonej operacji bariatrycznej u chorych poddanych wyłączeniu żołądkowemu rzuca koncepcja przedstawiona przez badaczy brytyjskich, wskazujących na udział odczuć związanych ze zmianami w zakresie smaku, poprzez oś mózgowo-jelitową na rodzaj i ilość spożywanych posiłków. Te i inne odkrycia mogą w przyszłości zadecydować o wykorzystaniu operacji bariatrycznych z wyłączeniem początkowego odcinka jelita czczego w leczeniu chorych z cukrzycą i nadwagą lub nawet z prawidłową masą ciała. Ostatnio u 20 chorych na cukrzycę ze wskaźnikiem masy ciała < 30 kg/m² podczas operacji wyłączono z pasażu pokarmu dwunastnicę i początkowy odcinek jelita czczego i stwierdzono, że redukcja masy ciała następuje jedynie w okresie 3 pierwszych miesięcy a do szóstego miesiąca ulega stabilizacji. U 18 chorych stwierdzono całkowite ustąpienie cukrzycy a u pozostałych 2 chorych konieczne było stosowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Generalnie w różnych ośrodkach po 12 miesiącach od operacji stwierdza się zmniejszone zapotrzebowanie na leki przeciwcukrzycowe o 76%, przeciwnadciśnieniowe o 50% i hipolipemizujące o 60%. Leczenie otyłości i współistniejącej cukrzycy z zastosowaniem opaski żołądkowej jest bezpieczną i skuteczną metodą, jednak wymaga ona odpowiedniego doboru chorych w celu redukcji potencjalnych powikłań pooperacyjnych. Najczęstszymi problemami są: zapalenie przełyku, powiększenie górnej części żołądka, poszerzenie przełyku, powikłania związane z portem, przemieszczenie opaski i jej nieszczelność. Niemniej nie są to duże odsetki w bardzo dużych grupach chorych i pomimo koniecznej w pewnym procencie reoperacji nie doszło do zgonów pooperacyjnych. Niestety, gdy usunięto opaskę lub opróżniono opaskę, znosząc efekt restrykcji u większości chorych po 3 latach stwierdzono ponowny przyrost masy ciała do średniej wartości BMI= 36,7kg/m². Zaprzecza to teorii możliwości wykształcenia tak zwanej trwałej zmiany nawyków żywieniowych. U większości chorych wraz ze zniesieniem restrykcji stwierdza się nawrót otyłości i wymagają oni ponownego leczenia operacyjnego. Wątpliwości istnieją nadal, co wykazano w materiale 214 chirurgów bariatrycznych poddanym ocenie przez badaczy z Cleveland Clinic. Większość chirurgów oczekuje na wprowadzenie technik endoluminalnych do leczenia otyłości, jednak do czasu przedstawienia wyników badań potwierdzających ich skuteczność i bezpieczeństwo wstrzymuje się z ich wykorzystaniem. Bezpieczeństwo chorych leczonych operacyjnie w dużym stopniu zależy także od prawidłowej opieki pooperacyjnej, w tym suplementacji ewentualnych niedoborów żywieniowych zależnych od rodzaju zabiegu. Dotyczy to zwłaszcza białka, witamin, żelaza czy też wapnia.

Dr Zygmunt Trojanowski

Przy wyniku ponad 20 pkt ze względu na wysokie ryzyko cukrzycy zgłoś się do diabetologa w celu weryfikacji.

Nasze pasje i zainteresowania

Nasze biebrzańskie peregrynacje - in memoriam

Bagna i torfowiska Biebrzy, jej fauna i flora unikatowe w skali świata, depozyt natury dla przyszłych pokoleń. Wszechobecna komercja nieproszona i nachalna wciska się zewsząd za sprawą ludzi, którzy posiadając pieniądze uważają, że są koroną stworzenia. Zatem wszystko im wolno i wszystko im się należy. Obca im jest zasada życia, jaką na 300 lat przed Chrystusem wyartykułował Epikur: umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, abyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, żebyśmy nauczyli się żyć skromnie w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z dóbr ci, którzy ich najmniej pożądają. Uczmy się cieszyć każdą chwilą, która nie jest bolesna… Chciałoby się rzec: co za czasy, co za ludzie. Czasami nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w eschatonie.

Więcej…

Listy Pliniusza Młodszego do Kalpurni I w.n.e. (z cyklu oblicza mistrzów)

…Pliniusz zapewnia swoją Kalpurnię. Piszesz, że moja nieobecność niemało Cię dręczy, a jedyną pociechę w tym znajdujesz, że zamiast mnie masz moje zwoje i nieraz nawet kładziesz je na tym miejscu, gdzie ja sam przebywałem. Dobrze mi, że mnie szukasz, miło, że zadowalasz się taką pociechą.

Więcej…

List Gustawa Flauberta do Colet (z cyklu oblicza mistrzów)

…mężczyzna kochający swą praczkę będzie z nią zaznawał rozkoszy, mimo iż będzie wiedział, że jest głupia; ale jeżeli kobieta kocha prostaka, jest to zapoznany geniusz, dusza wybrana itd., tak iż wskutek tej wrodzonej skłonności do zezowania nie widzą one prawdy, gdy ją się spotyka, ani piękna tam, gdzie ono się znajduje.

Więcej…

List Wolfganga Amadeusza Mozarta do Konstancji (z cyklu oblicza mistrzów)

Tymczasem wszystkiego dobrego - korzystaj ze swojego
błazna stołowego, ale myśl o mnie, mów o mnie i kochaj
mnie zawsze tak, jak ja zawsze będę kochał moją
Stanzi-Marini i jej... Stu!... knaller..., paller..., sznip..., sznap...,
sznur..., sznepperl..., snai!

Więcej…

Lili Marleen – szlagier czasu strasznej wojny

Norbert Schultze skomponował muzykę do piosenki „Lili Marleen” w 1938 roku do tekstu Hansa Leipa z 1915 r. Piosenka stała się wielkim przebojem muzycznym w czasie II wojny światowej. Zawdzięczała go nie tylko własnej urodzie, ale i ekspresyjnemu wykonaniu aktorki niemieckiej o obywatelstwie amerykańskim - Marleny Dietrich, występującej dla żołnierzy amerykańskich.

Więcej…

Dietetyka

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.2

Tłuszcze należy spożywać w ograniczonych ilościach. Ich głównym źródłem powinny być oleje roślinne i margaryny miękkie. Oliwa z oliwek i olej rzepakowy zawierają jedno-nienasycone kwasy tłuszczowe, mogą być więc spożywane na surowo lub stosowane do obróbki termicznej potraw. Olej słonecznikowy i sojowy to źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego powinny być spożywane jedynie na surowo. Nie zaleca się spożywania smalcu i słoniny. Zawartość tłuszczu w diecie chorego na cukrzycę powinna dostarczyć 30–35% wartości energetycznej diety. Tłuszcze nasycone powinny stanowić mniej niż 10% wartości energetycznej diety.

Więcej…

Ogólne zasady żywienia w cukrzycy cz.1

Stanowisko lekarzy jest takie, że żywienie chorych z cukrzycą opiera się na zasadach racjonalnego żywienia ludzi zdrowych. Normy dziennego zapotrzebowania na energię, podstawowe składniki odżywcze, a także witaminy i składniki mineralne są opracowane i od dawna dostępne. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie szacunkowo (dawnej mówiło się „na oko”) można ocenić na podstawie menu dziennego, mianowicie jaka była kaloryczność dzienna, czy nie za duża w stosunku do spalania cukru przez organizm i czy niezbędne składniki tj, główne grupy pokarmowe (białka, tłuszcze i właśnie węglowodany złożone) makro i mikroelementy, witaminy i woda zostały w należny sposób uzupełnione.

Więcej…

Nadmiar przeciwutleniaczy może szkodzić

Większość doniesień prasowych podkreśla pozytywne skutki zjadania przeciwutleniaczy. Dzieję się tak, gdy naszym głównym źródłem przeciwutleniaczy jest żywność. Jeżeli jednak przesadzimy z przyjmowaniem przeciwutleniaczy jako suplementów, może to wywołać również negatywne skutki – donoszą naukowcy z Kansas State University. Badacze sprawdzali możliwość poprawienia metabolizmu mięśni szkieletowych, poprzez wykorzystanie przeciwutleniaczy. Paradoksalnie okazało się, że zbyt duża dawka przeciwutleniaczy daje efekt odwrotny. Przeciwutleniacze usuwając ze środowiska nadtlenek wodoru, który co prawda jest silnym utleniaczem, ale z drugiej strony wspomaga rozszerzanie się małych naczyń krwionośnych.

Więcej…

Jeszcze raz o żywieniu z epoki paleolitu

Bardzo interesującym zjawiskiem jest rozwój ruchu paleo, którego zwolennicy odrzucają oficjalny paradygmat medyczno-żywieniowy i jego narzędzia badawcze, jako błędne z antropologicznego i ewolucyjnego punktu widzenia.

Więcej…

Zdrowe odżywianie – krytycznie

Zalecenia dotyczące tzw. „zdrowego odżywiania” wyrządziły ludziom wiele złego, a współczesna nauka o żywieniu stwarza jedynie pozory naukowości. Historia zmagań konkurencyjnych paradygmatów: hipotezy węglowodanowej i hipotezy tłuszczowo-cholesterolowej w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest pouczająca. Ta pierwsza wywiedziona z badań nad otyłością, koncentrowała się nad szkodliwą rolą węglowodanów, których nadmiar w diecie powoduje problemy z przemianą materii i w rezultacie otyłość i cukrzycę typu 2 – oraz przyczynia się do wielu schorzeń cywilizacyjnych. Hipoteza tłuszczowo-cholesterolowa jest jej zaprzeczeniem. Wywiedziona z poszukiwań przyczyn choroby wieńcową za problemy zdrowotne obwinia tłuszcze, szczególnie tłuszcze nasycone. To one mają wywoływać choroby serca, bo podnoszą poziom „złego” cholesterolu oraz powodują otyłość (teoria bilansu energetycznego).

Więcej…

Licznik odwiedzin

578468
dzisiajdzisiaj105
wczorajwczoraj135
w tym tygodniuw tym tygodniu669
w tym miesiącuw tym miesiącu3051